درس ریاضی  رشته ریاضی ورودی پایه دهم 

درس ریاضی رشته ریاضی ورودی پایه دهم


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
  درس ریاضی  رشته تجربی ورودی پایه دهم 

درس ریاضی رشته تجربی ورودی پایه دهم


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
  درس ادبیات

درس ادبیات ویژه ورودی دهم انسانی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.
 
  درس عربی

درس عربی ویژه ورودی دهم انسانی


برای مشاهده نتایج آزمون آنلاین اینجا را کلیک کنید.